O firmie

KIM JESTEM

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas 20 lat działalności na różnych stanowiskach w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym w pracy na wyższych stanowiskach dyrektorskich, w zarządach, działach operacyjnych, obsługi klienta, sprzedaży, finansach oraz w audycie wewnętrznym w firmach z branży TSL. 
 Realizowałem projekty optymalizujące koszty, łączące działy i systemy dwóch różnych spółek po procesie akwizycji, projekty optymalizujące procesy, tworzyłem i wdrażałem produkty kolejowe i intermodalne, optymalizowałem sieci połączeń.

W 2005 roku ukończyłem studia uzupełniające MBA na wyższej uczelni Pfeiffer Univeristy w Charlotte (NC), USA.

W 2011 roku uzyskałem certyfikat Green Belt przy okazji przeprowadzenia i wdrożenia projektu Six Sigma związanego z optymalizacją tworzenia kontenerowej listy załadunkowej na statki oceaniczne zawijające do portu w Gdańsku. Projekt ten przyniósł armatorowi 800 000 PLN oszczędności kosztów operacyjnych w skali roku.
Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie w międzynarodowych korporacjach, brałem udział w szeregu projektów biznesowych oraz profesjonalnych szkoleniach dotyczących wszystkich obszarów działania firmy.


CO JEST DLA MNIE WAŻNE

Wyznawane przeze mnie wartości zawodowe to przede wszystkim otwartość, lojalność wobec Klientów, menedżerów firmy, uczciwość i etyka biznesowa. Bardzo istotną cechą jest poufność doradcy biznesowego firmy. Wierzę, w ludzi i potrafię budować efektywne zespoły zadaniowe, budować systemy motywacyjne połączone z obiektywnym i rzetelnym systemem oceniania pracy. Szereg szkoleń związanych z rozwojem moich kompetencji miękkich oraz doświadczenie w zarządzaniu zmianą, pozwala skrócić czas wdrażanych zmian w przedsiębiorstwie i lepiej poradzić sobie z oporem pracowników firmy względem wdrażanych zmian.

W
ierzę, że zarówno moje doświadczenie zawodowe, wiedza, jak i zdolność analitycznego myślenia, mogą być wartością dodaną dla Twojej firmy. Jestem kreatywny, oraz lubię zwyciężać i osiągać sukcesy. Kontakt z innymi osobami jest dla mnie źródłem nowych doświadczeń. Wyznaję zasadę:

Twoja satysfakcja jest moją radością!

O mnie

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas 20 lat działalności na szeregu różnych stanowisk w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym w pracy na wyższych stanowiskach dyrektorskich more...

Motlava Consulting
Tel. +48 601 051 314
e-mail: info@motlavaconsulting.com
www: www.motlavaconsulting.com

Search